Najlepsza Agencja detektywistyczna Kraków

Jakie było wyzwanie?

Mieliśmy problemy z uzyskaniem czegoś, co uważaliśmy za niekompletną produkcję dokumentów elektronicznych z drugiej strony. Bazując na naszej dotychczasowej pracy, byliśmy pewni, że w tej historii było coś więcej, ale dane po prostu nie były tworzone. Udało nam się stworzyć atrakcyjne obrazy kryminalistyczne i zleciliśmy firmie AM detektyw jaką jest Agencja detektywistyczna Kraków przeprowadzenie analizy w celu ustalenia, czy jakiekolwiek pliki zostały usunięte.

Analiza Agencja detektywistyczna Kraków

Firma AM detektyw przejrzała obrazy kryminalistyczne i ustaliła, że ​​folder o nazwie „Usuń” został utworzony w kluczowym momencie na każdym z obrazów kryminalistycznych. AM detektyw był w stanie odzyskać wiele usuniętych plików i folderów z obrazów i wykazał, że czynność usuwania była równoczesna z utworzeniem folderów „Usuń”. Agencja detektywistyczna Kraków zbadała również dysk flash dostarczony przez konsultanta IT strony produkującej i odzyskała plik dziennika pokazujący, że konsultant IT wykonał te usunięcia na żądanie strony produkującej.

Detektyw Kraków

Detektyw Kraków

W wyniku analizy AM detektyw byliśmy w stanie znacznie poprawić naszą postawę procesową. Będąc na bieżąco, zorientowaliśmy się, że istnieje problem, który wymagał pomocy doświadczonego eksperta z zakresu informatyki śledczej, a dzięki naszym połączonym wysiłkom uzyskaliśmy znacznie lepszy wynik dla naszego klienta. Bez wahania skorzystałbym ponownie z Agencją detektywistyczną Kraków do usług informatyki śledczej. W wyniku analizy Agencji detektywistycznej Kraków byliśmy w stanie znacznie poprawić naszą postawę procesową.

Agencja detektywistyczna Kraków

Reprezentowaliśmy byłego pracownika i jego nowego pracodawcę w sprawie, w której pracownik został oskarżony o sprzeniewierzenie tajemnicy handlowej [i informacji poufnych]. Adwokat przeciwnej strony zatrudnił eksperta z zakresu informatyki śledczej, który przeanalizował były komputer roboczy naszego klienta i wyraził opinię, że nasz klient zaangażował się w masowe kopiowanie danych. Mój klient temu zaprzeczył, ale potrzebowaliśmy wykwalifikowanego eksperta, który przejrzałby dowody kryminalistyczne i pomógł ustalić, gdzie przeciwny komputerowy śledczy popełnił błąd. Pracowałem już wcześniej z AM detektyw z doskonałymi wynikami, więc ponownie zatrzymaliśmy AM detektyw.

Analiza AM detektyw

AM detektyw przejrzała obraz kryminalistyczny komputera, który był wcześniej przydzielony mojemu klientowi i ustaliła, że ​​rzekome „masowe kopiowanie” w rzeczywistości ograniczało się do garstki plików, co do których udało mi się ustalić, że nie były poufne lub w inny sposób można je było łatwo usunąć poprzez przesłuchanie przeciwnych świadków. Agencja detektywistyczna Kraków przedstawiła również jasne pisemne i ustne zeznania, z których wynikało, że przeciwny ekspert kryminalistyczny pominął kluczowe szczegóły w swojej analizie i poczynił założenia znacznie wykraczające poza odpowiednie podstawy dla biegłych kryminalistyki komputerowej, co pomogło podważyć wnioski biegłego przeciwnego.

Agencja detektywistyczna Kraków

Biuro Detektywistyczne Kraków

W wyniku analizy i zeznań AM detektyw byliśmy w stanie przedstawić oparte na faktach alternatywne wyjaśnienie tego, co zaobserwował przeciwny ekspert informatyk śledczy, i znacznie zwiększyć wiarygodność trafnych zaprzeczeń moich klientów. Analiza AM detektyw pozwoliła mi również metodycznie wyłapać słabe punkty w opiniach przeciwnego eksperta na temat pytań krzyżowych, co zaowocowało znacznymi przyznaniami faworyzowania moich klientów. Zwyciężyliśmy w obronie przed wnioskiem drugiej strony o wydanie wstępnego nakazu, odmówiono wszelkim żądanym ulgom i na tym sprawa się zakończyła. Od tego czasu kilkakrotnie szczęśliwie współpracowałem z Andym Reismanem i zespołem AM detektyw i niezmiennie są na najwyższym poziomie.

Analiza AM detektyw pozwoliła mi również metodycznie wyłapać słabe punkty w opiniach przeciwnego eksperta na temat pytań krzyżowych, co zaowocowało znacznymi przyznaniami faworyzowania moich klientów.

Leave a Reply