Jak trafić do nieba?

W dzisiejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na wydawałoby się proste pytanie: „Jak trafić do nieba”. Sprawa wydaje się taka oczywista, ze po co o niej pisać, ale okazuje się, że większość ludzi nie ma pojęcia w tej kwestii, a jest ona przecież zasadnicza w naszym życiu. Odpowiedzi, których udzielają ludzie na to pytanie jest bardzo dużo i w większości znajdziemy ziarnko prawdy. Usłyszymy „bądź dobrym człowiekiem” „chodź do kościoła” „módl się” „kochaj drugiego człowieka” „rób dobre uczynki”. Jak więc jest naprawdę?

Jezus jedyną drogą

W biblii czytamy, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Czytamy również, ze jest bramą, że jest pośrednikiem i wiele innych fragmentów, które jednoznacznie wskazują na to, jak trafić do nieba. Musimy wejść tam „przez Jezusa” jakkolwiek dziwnie to brzmi. Musimy zainteresować się w tym wypadku Jego wskazówkami i Jego wymaganiami na ten temat.

Jak trafić do nieba według Jezusa Chrystusa?

Po pierwsze musimy w nim trwać. Aby trwać musimy z nim wejść w relację i w niej wytrwać. Pan Jezus wymaga zaparcia się siebie, odwrócenia od grzechu, od swoich planów, majątku i pójścia za Nim. Po drugie Pan Jezus powiedział, że kto nie narodzi się na nowo z wody i z Ducha nie wejdzie do Królestwa Bożego.

Słowa klucz w tej części artykułu i odpowiedź na pytanie jak trafić do nieba to: nawrócić się i iść za Panem Jezusem, narodzić się na nowo (opamiętanie, chrzest wodny, chrzest Duchem Świętym), wytrwać w wierze do końca.

Co z „dobrymi ludźmi”?

Jeśli zlekceważymy słowa Pana Jezusa z biblii np. „Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. [Ewangelia Jana 3:5]”  czynimy z niego kłamcę. Dlatego tak ważny jest chrzest wodny i zrozumienie czym jest chrzest. Dobrze, ze ktoś czynił dobre uczynki, ale do nieba nie trafia się przez same uczynki, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Co z Maryją?

Polecamy artykuł cytaty o maryi z biblii, w którym zawarte jest całościowe spojrzenie na jej rolę w dziele zbawienia.

English below

The key words in this part of the article and the answer to the question of how to get to heaven are: convert and follow the Lord Jesus, be born again (repentance, water baptism, baptism with the Holy Spirit), persevere in faith to the end.

 

Leave a Reply